Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

velára – význam cudzieho slova

zadopodnebná spoluhláska