Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

velum, vélum – význam cudzieho slova

zadné (mäkké) podnebie; ľahký textilný horizontálny záves nad otvoreným architektonickým priestorom; štvorcová prikrývka kalicha; liturgická pokrývka ramien a rúk