Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

venerabilný – význam cudzieho slova

ctihodný, úctyhodný