Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

venerológia – význam cudzieho slova

lekárstvo pohlavných chorôb, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a liečbou pohlavných chorôb, ich evidovaním a kontrolou