Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ventilácia - význam cudzieho slova

dýchanie; vetranie, výmena vzduchu v priestore; zariadenie na tento účel