Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ventrálny – význam cudzieho slova

brušný, útrobný