Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

venušin pahorok - význam cudzieho slova

hrma. Ochlpená časť ženského pohlavia.