Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veraikon, vera ikon - význam cudzieho slova

údajný odtlačok Kristovej tváre na plátenej šatke