Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veraikon, vera ikon – význam cudzieho slova

údajný odtlačok Kristovej tváre na plátenej šatke