Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbálna nóta – význam cudzieho slova

v diplomacii ústne prednesená sťažnosť, prianie a pod., doprevádzané neformálnym písomným dokumentom