Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbálny - význam cudzieho slova

slovný, slovami vyjadrený; slovesný