Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbálny – význam cudzieho slova

slovný, slovami vyjadrený; slovesný