Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verba volant, scripta manet – význam cudzieho slova

slová uletia, napísané zotrvá