Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbis expressis - význam cudzieho slova

výslovne