Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verbovať – význam cudzieho slova

získavať niekoho slovami, presviedčaním, sľubmi; získavať vojakov pre armádu