Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verifikácia – význam cudzieho slova

overenie, potvrdenie správnosti, pravosti