Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vernisáž – význam cudzieho slova

slávnostné zahájenie výstavy