Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

versológia - význam cudzieho slova

literárnovedný odbor zaoberajúci sa skúmaním verša