Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vertigofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach zo závratu