Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vertikál - význam cudzieho slova

hlavná kružnica prechádzajúca zenitom a nadirom, kolmá k rovine obzoru, obdoba zemského poludníka, výšková kružnica