Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vertikála – význam cudzieho slova

zvislá priamka alebo úsečka, zvislica