Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vertikála - význam cudzieho slova

zvislá priamka alebo úsečka, zvislica