Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verzifikácia – význam cudzieho slova

prevedenie do veršov, zveršovanie, veršovanie