Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verzifikácia - význam cudzieho slova

prevedenie do veršov, zveršovanie, veršovanie