Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vestálka – význam cudzieho slova

kňažka v chráme bohyne Vesty v antickom Ríme; starorímska panenská kňažka; v prenesenom význame cudné, počestné dievča