Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vestfál – význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň horného karbónu v Európe