Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vestfál - význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň horného karbónu v Európe