Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veterán – význam cudzieho slova

vyslúžilec; účastník športovej súťaže pre najstaršiu vekovú kategóriu