Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veterinár - význam cudzieho slova

zverolekár