Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veterinár – význam cudzieho slova

zverolekár