Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vetovať - význam cudzieho slova

odporovať, vznášať námietky; použiť práva veta