Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vexácia – význam cudzieho slova

dráždenie; týranie