Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vexilológia – význam cudzieho slova

náuka o vlajkách a praporoch