Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vezír – význam cudzieho slova

titul najvyšších sultánových pomocníkov a radcov v predrepublikánskom Turecku; vysoký štátny hodnostár v niektorých islamských krajinách, minister