Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vibrácia - význam cudzieho slova

chvenie, tras, kmitanie, vlnenie