Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vibrácia – význam cudzieho slova

chvenie, tras, kmitanie, vlnenie