Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viciózny – význam cudzieho slova

hriešny, chybný; zlomyseľný, zlý