Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vicinálny – význam cudzieho slova

susedný, vedľajší; okrajový; miestny; vidiecky