Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vidimácia – význam cudzieho slova

overenie správnosti spisu alebo opisu listiny, porovnanie kópie s originálom