Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vigílie - význam cudzieho slova

katolícke večerné bohoslužby; nočné hliadky