Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vigílie – význam cudzieho slova

katolícke večerné bohoslužby; nočné hliadky