Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vikár – význam cudzieho slova

zástupca alebo pomocník katolíckeho biskupa; pomocník farára; kňaz poverený správou niekoľkých farností