Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vikariát – význam cudzieho slova

vikárstvo; úrad, funkcia vikára; cirkevný správny obvod