Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vikariát - význam cudzieho slova

vikárstvo; úrad, funkcia vikára; cirkevný správny obvod