Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vilózny - význam cudzieho slova

ochlpený, porastený vlasmi