Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vilózny – význam cudzieho slova

ochlpený, porastený vlasmi