Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vinkulácia - význam cudzieho slova

viazanie výplaty peňažného vkladu alebo cenného papiera heslom alebo preukazným listom