Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vinkulácia – význam cudzieho slova

viazanie výplaty peňažného vkladu alebo cenného papiera heslom alebo preukazným listom