Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

violácia – význam cudzieho slova

násilie, znásilnenie; telesný útok; porušenie práva alebo veci