Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

violino - význam cudzieho slova

v hudbe: husle; organový register