Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viomycín - význam cudzieho slova

druh antibiotika