Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viomycín – význam cudzieho slova

druh antibiotika