Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viróza - význam cudzieho slova

všeobecné označenie chorôb spôsobených vírusmi