Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viróza – význam cudzieho slova

všeobecné označenie chorôb spôsobených vírusmi