Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virguľa – význam cudzieho slova

prútik, drevená alebo drôtená vidlica, zavesené závažie; nástroj prútkara alebo psychotronika