Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virilný hlas - význam cudzieho slova

pred zavedením všeobecného volebného práva volebný hlas privilegovanej osoby, napr. boháča, šľachtica a pod.