Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virológia – význam cudzieho slova

náuka o víroch a o chorobách nimi spôsobených