Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virtuóz – význam cudzieho slova

dokonalý hráč na hudobnom nástroji; osoba dokonale ovládajúca svoj odbor, majster